HAŇOVICE
Naposledy aktualizováno: 9.3.2017
   

Knihovnice:

        Božena Přidalová 

Půjčovní doba:

pondělí:    16:30 - 17:30 hod.

středa:      16:30 – 17:30 hod.
 Provozní doba internetu:

pondělí:      8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30 hod.

úterý:          8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hod.

středa:        8:00 – 12:00, 13:00 – 17:30 hod.

čtvrtek:       8:00 – 12:00, 13:00 – 15:00 hod.

pátek:         8:00 – 12:00 hod.

Informace o knihovně:

 

K 1.1.2017 měla Knihovna Haňovice 33 registrovaných čtenářů, 3 787 svazků knih a časopisů. Každým rokem je do knihovního fondu zakoupeno  cca 30 svazků a v rámci výměnného programu zapůjčeno cca 200 svazků, které se průběžně mění. Koncem roku 2016 knihovna obdržela dar 60 knížek krásné literatury. 

V roce 2016 knihovnu navštívilo 403 návštěvníků včetně dětí a mládeže. Půjčeno bylo 1105 titulů  z toho 988 krásná literatura pro dospělé, 100 naučná pro dospělé, 13 titulů krásná literatura pro mládež a 4 naučné pro mládež. Ze statistiky vyplývá, že knihovnu navštěvují spíše starší občané, mládež o knihy nemá až tak velký zájem. Čtenáři k nám chodí i z okolních obcí  z Myslechovic a z Nové Vsi. Knihy si mohou čtenáři  zarezervovat, pokud požadované tituly v knihovně nemáme, zajišťujeme knihy v Městské knihovně v Litovli. 

 


Z Historie knihovny.

Rok 1919 je rokem národní obrody a silného vlasteneckého cítění, kdy se prosazuje vše, co je české. V mnoha obcích se zavádějí knihovny. Tak i naše obec založila knihovnu. Zpočátku bylo v knihovně jen málo knih, a tak na žádost čtenářů zastupitelstvo obce schválilo zvýšení ročního příspěvku na nákup nových knih. Od roku 1922 ministerstvo školství a národní osvěty nařídilo zřízení knihoven a kronikářů v každé obci.

   Za druhé světové války byla potlačována četba české literatury. Přesto se místní občané snažili četbu české literatury zachovat a předkládali fingované seznamy knih. Tak se podařilo většinu knih uchovat na půdě hasičské zbrojnice a rozpůjčením občanům. Knihovník Oldřich Vydra se, pokud to šlo, vyhýbal nákupům nacistických doporučených knih, takže po osvobození nebylo mnoho knih, které by bylo třeba vyřadit. V letech 1957 – 1960 docházelo k častým změnám v osobě knihovníka, až došlo k úplnému zastavení činnosti. V této době se ujal funkce knihovníka František Nepustil z č. 86, který uvedl knihovnu opět do provozu.

   Knihovna často měnila vé místo, původně nebylo kde knihovnu umístit, až v roce 1934, po postavení hasičské zbrojnice, si obec vymínila umístění knihovny v jedné ze dvou místností zbrojnice. V šedesátých letech byla knihovna přemístěna do kulturního domu, kde je  knihovnicí Jarmila Pokroná z Kouta č.17. Knihy se půjčují lx týdně. Počet svazků postupně roste. V letech 1979 – 1985 se stala knihovnicí Ivana Sedářová(dnes Králová) z č.42.

   V roce 1991 je v knihovně  1500 – 1600 svazků. Knihovna odebírá i několik časopisů, v roce 1994 to byly 4 druhy, dva pro mládež a dva pro ženy. Jedenkrát měsíčně přijíždí pracovnice knihovny v Litovli, vyřazuje staré knihy a doplňuje je novými. Po roce 1992 je v knihovně registrováno 48 čtenářů. Měsíčně navštíví knihovnu asi 20 čtenárů. V roce 1992 se knihovna opět stěhuje do hasičské zbrojnice, aby uvolnila místo pro kanceláře obecního úřadu. 1.6.1996 končí Jarmila Pokorná, která odchází pracovat do Švýcarska. Na podzim práci knihovnice přebírá Mgr. Olga Vogelová z Dolního Konce č.32. Nejpilnějším čtenářem je v této době Jaroslav Novák z Haňovice č.103.

   V roce 2000 je zaregistrováno 41 čtenářů, z toho 22 do 15 let. Celkem v roce 2000 knihovnu navštívilo 345 čtenářů a vypůjčeno bylo 879 pro dospělé a 696 knih pro mládež. Odebíraly se 3 časopisy –  Bravo Girl, Žena a život a Čtyřlístek.

   Prostory v hasičské zbrojnici se stávají být pro knihovnu nevhodné a sbor dobrovolných hasičů potřebuje tuto místnost pro svoje zázemí. Proto obec v rámci přestavby obecního úřadu v kulturním domě zřizuje z bývalého balkonu místnost, kde je knihovna. Ta se do nových prostor stěhuje v roce 2002. Současně zde byla zřízena zasedací místnost, do které byl umístěn počítač s možností připojení na internet. V roce 2002 navštívilo knihovnu celkem 470 návštěvníků.